Stepchange Consulting …
Van strategie naar implementatie door effectieve veranderprocessen
Bij Pancres Consultancy B.V. / STEPCHANGE CONSULTING staan wij voor….

Visie en strategie vormen een belangrijke basis voor de onderneming. Maar het daadwerkelijke verschil wordt gemaakt in de vertaalslag van
strategie naar implementatie. Effectieve implementatie wordt mogelijk gemaakt door gepassioneerde mensen die werken met de juiste plannen en doelstellingen.
Dit moet ondersteund en gevoed worden door de juiste processen, systemen en competenties.
Elk bedrijf heeft een holistische management benadering nodig. Doorlopend succes wordt behaald door de juiste mix van kwaliteit op het gebied van Mensen, Verkoop en Marketing. Deze elementen moeten naadloos geintegreerd zijn om klinkende resultaten te boeken.
Wij werken met u samen om de belangrijke aspecten van de bedrijfsvoering tegen het licht te houden en oplossingen aan te dragen door middel van
een no-nonsense plan van aanpak, specifiek gericht op de effectieve implementatie binnen uw bedrijf. Hiervoor hebben wij een aantal relevante
programma’s ontwikkeld die haar nut al ruimschoots hebben bewezen binnen zowel MKB en grote multinationals; de elementaire kennis van menselijk gedrag is cruciaal en daar zetten wij het op in bij het veranderingsproces.

 

View portfolio

SiNTLUCAS Рsocial media protocol

Warner Bros – HighPerfromance / People Management

Diageo – CAO & Pension industry / Management